shopping_cart favorite_border bar_chart
public
ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ
search
🗙 First search results for:
phone +374 10 349944
ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Երաշխիքային սպասարկման դեպքում անվճար կատարվում է միայն սպասարկումը: Մինչև սպասարկման կենտրոն հաճախորդը սարքը տեղափոխում է իր միջոցներով և իր հաշվին, և այդ ընթացքում հնարավոր վնասվածքների դեպքում ՛՛ՎԻԷԼՎԻ Սենթր՛՛ ՍՊԸ-ն ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ԿՐՈՒՄ: ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ Երաշխիքային սպասարկումը կկատարվի 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, սակայն սարքի մասերի կամ դետալների անհրաժեշտության դեպքում (որը պատվիրվում և բերվում է արտերկրից) հնարավոր է սպասարկման աշխատանքները տևեն մինչև 30 աշխատանքային օր: Երաշխիքն ուժի մեջ է ճիշտ և լրիվ լրացված երաշխիքային վկայականը խափանված սարքի հետ ներկայացնելու դեպքում: Երաշխիքը ենթադրում է նորոգման աշխատանքների կատարում և վնասված պահեստամասերի փոխարինում: Վերանորոգումը իրականացնում է ՛՛ՎԻԷԼՎԻ Սենթր՛՛ ՍՊԸ սպասարկման կենտրոնի կամ համապատասխան երաշխիքային ծառայություն մատուցող լիազորված կենտրոնի արհեստանոցում: Գումարի վերադարձ սպասարկման կենտրոնը չի իրականացնում: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում հայտնաբերվում են թերություններ (որոնք առկա են եղել գնման պահից սկսած), կապված սարքի աշխատանքի կամ նրա նյութերի հետ, ՛՛ՎԻԷԼՎԻ Սենթր՛՛ ՍՊԸ-ն կամ հետևյալ երաշխիքային ծառայություն մատուցող լիազորված կենտրոնը՝ * * * երաշխիքի գործելու ժամկետում անվճար կվերականգնվի կամ կփոխի ( ՛՛ՎԻԷԼՎԻ Սենթր՛՛ ՍՊԸ-ի հայեցողությամբ) ապրանքը կամ անսարք մասերը ներքոհիշյալ պայմաններով: ՛՛ՎԻԷԼՎԻ Սենթր՛՛ ՍՊԸ-ն և երաշխիքային ծառայություն մատուցող լիազորված կենտրոնները կարող են անսարք ապրանքները կամ մասերը փոխարինել նոր կամ վերանորոգված ապրանքներով կամ մասերով: Բոլոր փոխարինված ապրանքները և մասերը դառնում են ՛՛ՎԻԷԼՎԻ Սենթր՛՛ ՍՊԸ սեփականությունը: Երաշխիքային ծառայությունները կմատուցվեն շահագործողի կողմից անսարք ապրանքը, հստակ ու ճշգրիտ լրացված երաշխիքային կտրոնը (որտեղ նշված կլինեն գնման օրը, մոդելի անվանումը , ապրանքի սերիական համարը), երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ներկայացնելու դեպքում: ՛՛ՎԻԷԼՎԻ Սենթր՛՛ ՍՊԸ-ն կարող է հրաժարվել անվճար սպասարկումից, եթե նշված փաստաթղթերը չեն ներկայացվում: Ինֆորմացիան կորցնելուց, ջնջելուց և վնասելուց խուսափելու համար խնդրում ենք առանձնացնել ինֆորմացիան կրող մասերը կամ աքսեսուարները, ապրանքը երաշխիքային ծառայության կենտրոն ներկայացնելուց առաջ: Սարքի օգտագործումից առաջ խնդրում ենք մանրամասնորեն ծանոթանալ հրահանգներին:
Ընկերությունը չի կրում երաշխիքային պատասխանատվություն հետևյալ դեպքերում՝ 1. Սարքի մասերի ժամկետային մաշվածության դեպքում դրանց պարբերական սպասարկման և վերանորոգման 2. Ապրանքի օգտագործման ընթացքում պարբերաբար պահանջվող մասերի (ինչպես օրինակ, մարտկոցների, տպիչների, քաթրիջների, լամպերի և այլն) 3. Եթե մոդելի անվանումը կամ գործարանային համարանիշը ապրանքի վրա փոխվել է, ջնջվել, հեռացվել կամ դարձել անընթեռնելի 4. Պատահարների, հրդեհի, միջատների և հեղուկների, քիմիական այլ նյութերի ներթափանցման, ջրհեղեղի, բարձր ջերմաստիճանի, սխալ օդափոխության, բարձր կամ անհամապատասխան էլեկտրական հոսանքի կամ մուտքաին լարման տատանումների, ճառագայթման, էլեկտրաստատիկ լիցքերի՝ այդ թվում կայծակի և այլ արտաքին ազդեցությունների: 5. Ապրանքը ոչ նորմալ պայմաններում շահագործելու, նրա հետ սխալ վարվելու հետևանքով առաջացած անսարքության և վնասվածքի 6. Սարքի վնասվածքի և ձևավորման, որը տեղի է ունեցել՝ A. Սխալ օգտագործման, որի արդյունքում ապրանքի ֆիզիկական, կոսմետիկական տեսքը կամ մակերևույթը, հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյը վնասվել է B. Շահագործման հրահանգներին անհամապատասխան կամ ոչ իր նշանակությամբ տեղադրման կամ օգտագործման C. Սպասարկման կամ շահագործման հրահանգներին անհամապատասխան շահագործման գործող տեխնիկական կամ անվտանգության նորմերին անհամապատասխան տեղադրման կամ օգտագործման D. Սարքի վերանորոգման կամ ձևափոխությունների փորձեր են իրականացրել մեր սպասարկման կենտրոնի կողմից չլիազորված անձինք: 7. Անսարքությունը փոխադրման արդյունք է, բացառությամբ, երբ փոխադրումը իրականցվում է ՛՛ՎԻԷԼՎԻ Սենթր՛՛ ՍՊԸ կողմից 8. Սույն երաշխիքը տարածվում է միայն ապրանքի տեխնիկական մասի վրա: Այն չի տարածվում համակարգիչների (դեսքթոփ, նոթբուք, նեթբուք, պլանշետ) ծրագրերի վրա, որոնց վրա տարածվում են կցված կամ ենթադրյալ արտոնագրված համաձայնագրեր վերջնական օգտագործողի համար կամ առանձին երաշխիքներ: Վիրուսակիր կամ այդ ապրանքի համար չնախատեսված կամ սխալ տեղադրված կոմպյուտերային ծրագրով ապրանքի օգտագործման դեպքում ՛՛ՎԻԷԼՎԻ Սենթր՛՛ ՍՊԸ-ն երաշխիքային պատասխանատվություն չի կրում: 9. Օժանդակ սարքավորումների և նույնատիպ ուրիշ սարքերի հետ ապրանքի օգտագործման՝ այն պայմաններով կամ չափորոշիչներով, որոնք նախատեսված չեն այդ ապրանքի համար: 10. Անփույթ վերաբերմունքի 11. Անսարքությունը արդյունք է այն սարքի խափանման,որի հետ համատեղ շահագործման է գնված սարքը: 12. ՛՛ՎԻԷԼՎԻ Սենթր՛՛ ՍՊԸ նյութական պատասխանատվությունը ըստ սույն երաշխիքի ցանկացած դեպքում չի գերազանցի ապրանքի համար վճարած արժեքը: 13. Երաշխիքային կտրոնի բացակայության դեպքում երաշխիքային սպասարկում չի իրականացվում, իսկ երաշխիքային կտրոնը չի վերականգնվում:


ՈՉ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ-ն ոչ երաշխիքային սպասարկման համար սահմանել է հետևյալ գները:

Ապրանքատեսակը Նորոգման տեսակը Արժեքը
Լվացքի մեքենա

Պոմպի, ջրի փականի, պրեսոստատի, Կառավարման սալիկի (պլատա), դռան փականի, դռան, ջրաթափման խողովակի փոխարինում 5000դր. + պահեստամաս
Ցանկացած կարգավորումներ 4000դր.
Շարժիչի փոխարինում 8000 դր. + պահեստամաս
Թմբուկի գոտու փոխարինում 4000֏ + պահեստամաս
Կառավարման սալիկի (պլատա) նորոգում 15000֏ + պահեստամաս
Շարժիչի նորոգում 5000-15000֏ + պահեստամաս
Տախոցուցիչի փոխարինում 7000֏ + պահեստամաս
Առանցքակալների փոխարինում 15000-35000 + պահեստամաս
Լյուկի մանժետի փոխարինում 5000֏ + պահեստամաս
Աման լվացող սարք

Պոմպի, ջրի փականի, պրեսոստատի, Կառավարման սալիկի (պլատա), խողովակի, լյուկի, լյուկի փականի փոխարինում 4000֏ + պահեստամաս
Ցանկացած կարգավորումներ 4000դր.
Շարժիչի նորոգում 15000֏ + պահեստամաս
Շարժիչի փոխարինում 20000֏ + պահեստամաս
Կառավարման սալիկի (պլատա) նորոգում 15000֏ + պահեստամաս
Սառնարան

Գազի լիցքավորում 12000 ֏ + սառցագենտ
Ջրի դիսպենսորի համակարգի նորոգում 3000-15000֏ + պահեստամաս
Կոմպրեսորի փոխարինում 14000֏ + պահեստամաս
Թերմոստատի, ժամանակաչափի, անջատիչի, վինտիլյատորի, տենի, տենի ապահովիչի, Կառավարման սալիկի (պլատա), օդուղու փականի փոխարինում 6000֏ + պահեստամաս
Ցանկացած կարգավորումներ և բացատրական աշխատանք 4000դր
Սառնարանի գազի համակարգի ձևափոխություն,մաքրում 25000֏ + պահեստամաս
Դռների, դռների ռետինի փոխարինում 5000-8000֏ +պահեստամաս
Սառնարանի Կառավարման սալիկի (պլատա) նորոգում 5000 - 15000֏ +պահեստամաս
Գազօջախ

Արտաքին էլեկտրական տաքացուցիչի փոխարինում 4000֏ + պահեստամաս
Ներքին էլեկտրական տաքացուցիչի փոխարինում 4000֏ + պահեստամաս
Անջատիչ կայանի (սիմմերստատ) փոխարինում 4000֏ + պահեստամաս
Լամպի, գլխիկի փոխարինում/կարգավորում 4000֏ + պահեստամաս
Գազի վերահսկողության կարգավորում 5000֏ + պահեստամաս
Թերմոստատի, ժամանակաչափի, գազի փականների, էլեկտրական հովհարի փոխարինում 5000֏ + պահեստամաս
Դիմապակու փոխարինում 5000֏ + պահեստամաս
Չորանոց

Արտահոսքի պոմպի, Կառավարման սալիկի (պլատա), լյուկի փականի, արտահոսքի խողովակի, գոտու, թմբուկի ակերի, տաքացնող տարրի, առանցքակալի փոխարինում 5000֏ + պահեստամաս
Շարժիչի նորոգում/փոխարինում 8000-13000֏ + պահեստամաս
Կառավարման սալիկի (պլատա) նորոգում 8000-15000֏ + պահեստամաս
Համակարգի մաքրում 8000դր
Օդորակիչ

Տեղադրում 20000֏ + սառցագենտ
Ապամոնտաժում 10000֏ + սառցագենտ
Գազի լիցքավորում 15000֏ + սառցագենտ
Մարտկոցների արտահոսքի վերացում 5000-25000֏ + սառցագենտ
Կոմպրեսորի փոխարինում 15000֏ + պահեստամաս
Ռեվերսի փականի փոխարինում 12000֏ + պահեստամաս
Կոնդենսատորի փոխարինում 8000֏ + պահեստամաս
Նորոգման աշխատանքներ ապամոնտաժումով Ապամոնտաժման գին +նորոգման գին
Դիֆուզոռների նորոգում, դիֆուզոռների շարժիչների փոխարինում, ներքին բլոկի թերմոցուցիչների փոխարինում, թմբուկի, առանցքակալի, կցորդի, կառավարման պլատայի փոխարինում 3000 – 10000֏ + պահեստամաս
Կառավարման, ինվենտորի, արտաքին բլոկի պլատաների նորոգում 5000-30000֏ + պահեստամաս
Օդափոխիչի մաքրում, գազի համակարգի մաքրում 5000 – 35000դր
Հեռակառավարման վահանակի նորոգում 3000-5000֏ + պահեստամաս
Էլեկտրական սափրիչ և էպիլյատոր

Շարժիչի փոխարինում 5000֏ + պահեստամաս
Անջատիչի, մարտկոցի, հոսանքի հանգույցի փոխարինում 3000֏ + պահեստամաս
Ատամնանիվների, մեխանիզմի դետալների փոխարինում 3000-15000֏ + պահեստամաս
Կառավարման պլատայի նորոգում 5000֏ + պահեստամաս
Գլխիկի նորոգում 3000-7000֏ + պահեստամաս
Միկռոալիքային վառարան

Մագնետրոնի փոխարինում 3000֏ + պահեստամաս
Դռան կոնտակտների, կառավարման պլատայի, ինվերտերի, թերմոկոնտակտների, ժամացուցիչի, տենի, էլեկտրականն լամպի, ապահովիչի, տրանսֆորմատորի, կոնդենսատորի, ափսեի շարժիչի, էլեկտրական հովհարի փոխարինում/նորոգում 3000-10000֏ + պահեստամաս
Կառավարման սալիկի (պլատա) նորոգում 3000-25000֏ + պահեստամաս
Փոշեկուլ

Շարժիչի փոխարինում 5000֏ + պահեստամաս
Կառավարման պլատայի նորոգում 3000֏ + պահեստամաս
Ջրամատակարար համակարգի նորոգում 3000–12000֏ + պահեստամաս
Ներքին մաքրում 5000դր
Արտաքին դետալների, ցանցի նորոգում 2000-5000֏ + պահեստամաս
Արդուկ, գոլորշիով աշխատող արդուկ

Ներքին մաքրում, գոլորշու համակարգի մաքրում 3000դր
Անջատիչի, թերմոստատի, ապահովիչի, Կառավարման սալիկի (պլատա) փոխարինում 3000-5000֏ + պահեստամաս
Կառավարման սալիկի (պլատա) նորոգում 5000֏ + պահեստամաս
Օդի փականի, թերմոկոնտակտի, պոմպի փոխարինում 4000֏ + պահեստամաս
Բոյլերի, գոլորշու խողովակի փոխարինում 5000֏ + պահեստամաս
Բոյլերի մաքրում 10000դր
Էլեկտրական լարի, մանր արտաքին պլաստմասե դետալների փոխարինում 2000֏ + պահեստամաս
Թեյնիկ, սրճեփ, սրճաման

Թերմոապահովիչի, թերմոկոնտակտի, անջատիչի փոխարինում 3000֏ + պահեստամաս
Ավտոմատ անջատման համակարգի նորոգում 3000֏ + պահեստամաս
Տենի, Կառավարման սալիկի (պլատա) փոխարինում 4000֏ + պահեստամաս
Կառավարման սալիկի (պլատա) նորոգում 5000֏ + պահեստամաս
Ջրի պոմպի, ջերմաստիճանի չափիչի, գոլորշի և սուրճ մատակարարող դետալների նորոգում 3000-15000֏ + պահեստամաս
Սրճաղացի, սուրճ մատակարարող համակարգի մաքրում 5000դր
Վարսահարդարիչ

Շարժիչի փոխարինում 3000֏ + պահեստամաս
Կառավարման պլատայի նորոգում, թերմոկոնտակտի փոխարինում 3000֏ + պահեստամաս
Հովացուցիչի փոխարինում 1000֏ + պահեստամաս
Սպիռալի, անջատող կոճակի փոխարինում, սպիռալի նորոգում 2000֏ + պահեստամաս
Հացթուխ

Տենի, թերմոանջատիչի, թերմոապահովիչի փոխարինում 4000֏ + պահեստամաս
Շարժիչի, խողովակի գլանների, գոտու, Կառավարման սալիկի (պլատա) փոխարինում 4000֏ + պահեստամաս
Կառավարման սալիկի (պլատա) նորոգում 5000֏ + պահեստամաս
Բլենդեր, հյութքամիչ, թոսթեր, հարիչ, մսաղաց, վաֆլի և սենդվիչ պատրաստող սարքեր և այլն...

Շարժիչի փոխարինում 4000֏ + պահեստամաս
Անջատիչի, տենի, ապահովիչի, թերմոկոնտակտի, Կառավարման սալիկի (պլատա) փոխարինում 3000 -5000֏ + պահեստամաս
Մեխանիկական դետալների փոխարինում 3000-5000֏ + պահեստամաս
Կառավարման սալիկի (պլատա) նորոգում 3000-8000դր+պահեստամաս
Էլեկտրական լարի, մանր արտաքին և ներքին դետալների փոխարինում 2000֏ + պահեստամաս
Էլեկտրական վառարան

Տենի փոխարինում 3000֏ + պահեստամաս
Դռան փոխարինում 3000֏ + պահեստամաս
Անջատիչի, թերմոկոնտակտի, ժամանակացույցի, ջերմակարգավորիչի, էլեկտրական հովհարի, գրիլի շարժիչի փոխարինում 4000֏ + պահեստամաս
Էլեկտրական տաքացուցիչ

Թերմոապահովիչի փոխարինում 2000֏ + պահեստամաս
Թերմոկարգավորիչի, թերմոկոնտակտի, ժամանակացույցի փոխարինում 3000֏ + պահեստամաս
Տենի փոխարինում 3000֏ + պահեստամաս
Համակարգիչ

О.Հ. + ծրագրեր 4000֏ + ծրագրավորում
Ներքին համալրող մասերի փոխարինում 2000 – 5000֏ + պահեստամաս
Սնուցման բլոկի նորոգում 3000֏ + պահեստամաս
Մայր պլատայի նորոգում 5000-30000֏ + պահեստամաս
Վիդեոքարտի նորոգում 3000-30000֏ + պահեստամաս
Ներքին մաքրում 5000դր
Դյուրակիր համակարգիչ (Նոթբուք)

О.Հ. + ծրագրեր 4000֏ + ծրագ.
Էկրանի, ստեղնաշարի, կոշտ սկավառակի, օպտիկական հաղորդակի փոխարինում 3000-7000֏ + պահեստամաս
Կառավարման սալիկի (պլատա) նորոգում 10000 – 60000֏ + պահեստամաս
Ընդհանուր մաքրում 6000դր
Լիցքավորիչի նորոգում 5000 – 7000֏ + պահեստամաս
Սմարթֆոններ, պլանշետներ

Կառավարման սալիկի (պլատա) նորոգում 4000 – 85000֏ + պահեստամաս
Էկրանի, էկրան+սենսորի փոխարինում 5000 – 15000֏ + պահեստամաս
Սենսորի փոխարինում 3000 – 15000֏ + պահեստամաս
Մարտկոցի, բարձրախոսի, դինակի, մարտկոցի բնիկի, տեսախցիկի և այլ առանձին դետալների փոխարինում 3000 – 20000֏ + պահեստամաս

Սպասարկման կենտրոն Հեռ.՝
+374 10 44 27 51
+374 91 58 71 70